Page 14-15 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
13
12 *
Teren pod budowę kościoła o powierzchni 200 sążni (tj. około 780 m
2
) da-
rowany przez Annę i Jana Wołyńców poświęcono w maju 1908 roku.
Kościół wybudowany został w latach 1908–1911, w oparciu o projekt inż.
arch. Stanisława Majerskiego. Projektant pomagał Komitetowi Budowy Kościo-
ła przy zakupie materiałów budowlanych oraz nadzorował prace nie pobierając
wynagrodzenia.
W roku 1908 ks. prałat Krementowski w swoim testamencie przeznaczył
1000 koron na budowę ołtarza bocznego oraz 4000 koron na kontynuację bu-
dowy kościoła.
Wpis w księdze parafialnej
dotyczący darowizny ks. prałata
Karola Krementowskiego
Wpis w księdze parafialnej dotyczący darowizny biskupa Wojciecha Tomaki
Wpis w księdze parafialnej
dotyczący architekta
Stanisława Majerskiego