Page 12-13 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
11
10 *
1.
W dniu 2 grudnia 1906 roku na walnym zebraniu mieszkańców przemyskiej
dzielnicy Błonie, w którym uczestniczył burmistrz miasta Franciszek Doliński,
podjęto decyzję o budowie kościoła. Wybrano komitet, na czele którego stanął
ks. prałat Karol Krementowski, a po jego śmierci funkcję tą objął ks. Antoni
Gorczyca. W skład komitetu weszło 30 osób, m.in. ks. dr Wojciech Tomaka,
późniejszy biskup sufragan przemyski.
Skład Komitetu Budowy Kościoła. Wpis w księdze parafialnej
Tablica we wnętrzu świątyni,
upamiętniająca ofiarodawców
działki pod kościół
Rys historyczny