Page 6-7 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

Recenzja: Ks. Prof. dr hab. Zdzisław Janiec (KUL)
Fotografie: Tadeusz Poźniak, Lech Lichołai, archiwum parafii
Opracowanie techniczne i graficzne: Piotr Wisłocki (Zimowit)
© Copyright by Marek Gosztyła
© Copyright by Lech Lichołai
© Copyright by Stanisław Ożóg
© Copyright by Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT
ISBN 978-83-7667-188-8
WYDAWCA
35-510 Rzeszów, ul. Ślusarczyka 4
e-mail: oficyna.zimowit@gmail.com
Rzeszów 2014
Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE.......................................................................................................... 7
1. Rys historyczny...................................................................................................11
1.1. Projektant kościoła..............................................................................................23
2. ARCHITEKTURA I WYSTRÓJ KOŚCIOŁA.............................................................. 27
2.1. Architektura. ....................................................................................................... 27
2.2. Wystrój kościoła. ................................................................................................ 41
Nawa główna....................................................................................................... 41
Prezbiterium. ...................................................................................................... 47
Kaplice boczne. ...................................................................................................62
Wystrój i wyposażenie nawy głównej. ................................................................ 65
Kruchta i chór. .................................................................................................... 75
Witraże................................................................................................................ 79
2.3. Poddasze kościoła...............................................................................................89
3. DZIEJE PARAFII NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W PRZEMYŚLU.................... 93
3.1. Początki parafii....................................................................................................93
Terytorium. .........................................................................................................96
Ludność............................................................................................................... 97
3.2. Parafia w latach 1936–1969................................................................................98
3.3. Parafia w latach 1969–1998. ............................................................................ 109
Wydarzenia religijne.......................................................................................... 111
Nawiedzenie parafii NMP Nieustającej Pomocy przez Częstochowski Obraz
20–21 marca 1971 roku......................................................................................113
Kongres eucharystyczny. ...................................................................................115
Parafia a władze lokalne.....................................................................................115