Page 36-37 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
35
34 *
Fragment nawy głównej, widok od strony północnej
Zwieńczenie kościoła,
widok od strony
południowej
Ornamentyka zwieńczenia
kościoła od strony północnej
W rozwiązaniu architektonicznym kościoła widać konsekwencję formy i przy-
jętego detalu artystycznego. Kompozycja przestrzenna bryły kościoła tworzy lo-
giczną i czytelną historyzującą formę.