Page 32-33 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
31
30 *
Architektura – rzeźba kościoła, widok na prezbiterium, transept, wieżę oraz przybudówkę
Z dwóch stron prezbiteriumdostawiono pięcioboczne pomieszczenia, a w jed-
nym z nich od strony północnej urządzono zakrystię, do której prowadzą drzwi
płycinowe dwuskrzydłowe. W zakrystii zachował się ślad wejścia na ambonę.
Wieża zespolona z bryłą kościoła od strony południowej skonstruowana
została na pięciu kondygnacjach z narożami objętymi uskokowymi przyporami
sięgającymi do trzeciej kondygnacji. Sylwetkę wieży dzielą gzymsy. Nad drugą
kondygnacją występuje płaski kamienny gzyms, a nad czwartą szeroki kamienny
profilowany gzyms, niosący niewielki szczyt schodkowo-sterczynowy. Najwyższa
kondygnacja wieży jest węższa od niższych partii i posiada naroże ścięte. Płasz-
czyzna ściany najwyższej kondygnacji dodatkowo podzielona została poziomą li-
nią kamiennego gzymsu łączącą się z opaskami łukowymi wysokich okien. Taka
kompozycja podziałów architektonicznych zapewnia harmonię proporcji bryły
obiektu. Wieżę wieńczy profilowany kamienny gzyms okapowy. Okna ostrołu-
kowe wypełnione zostały drewnianymi żaluzjami.
Wnętrze wieży oświetlane
jest okienkami szczelinowymi
w elewacji zachodniej i wschod-
niej do wysokości trzeciej kon-
dygnacji
1
. Wszystkie okna pod-
kreślone zostały gzymsikiem
podokiennym.
1
I. Zając,
Kościół rzym.-kat. p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy (Kościółek
na Błoniu)
,
Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa
, Podkarpacki Urząd
Ochrony Zabytków w Przemyślu.
J. SITO (red.),
Katalog zabytków sztuki Miasto Przemyśl
,
cz. 1, Zespoły sakralne
, Warszawa
2004, 78–79.