Page 30-31 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
29
28 *
transeptu, gdzie położono kamienny płaski gzyms, a nad nim wymurowano ścia-
nę z ostrołukowym okienkiem i sterczynami. W trójkącie ściany szczytowej wy-
konano środkowe okno i cztery ostrołukowe blendy opasane piaskowcem, o wy-
sokościach nawiązujących do przebiegu linii szczytowej.
Wejście główne zaakcentowane zostało kamiennym arkadowym portalem
z kolumnami, opasanym ścianą ceglaną ze sterczynami, zwieńczoną kamiennym
krzyżem, powyżej którego występuje centralnie ostrołukowe okno. Do wnętrza
kościoła wchodzi się przez drzwi stalowe roboty kowalskiej, o wys. 4,05 m i szer.
2,1 m, wykonane na początku XX wieku przez firmę M. Lisikiewicza z Przemyśla.
Drzwi dwuskrzydłowe, zawieszone na trzech bocznych kutych zawiasach, podzie-
lono listwowaniem na trzy płaszczyzny prostokątne. Dekoracja wykonana została
z listew metalowych ułożonych w rysunek szachownicy oraz z ozdobnych mono-
gramów M oraz IHS i listwą środkową w formie kolumienki. Forma prostokątna
zwieńczona nadświetlem półkolistym z kolorowym szkłem o rysunku płatków
kwiatu rozwiniętych na półkolu, z frontonem kościoła tworzy harmonijną całość.
Widok wejścia głównego
do świątyni