Page 24-25 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
23
22 *
Po zakończeniu budowy obiektu miasto Przemyśl wzbogaciło się o świątynię
w charakterze nawiązującym do form neogotyckich, zarówno w szacie zewnętrz-
nej, jak i w wystroju wewnętrznym. Tak zwany „kościółek na Błoniu” wniósł do
przestrzeni Przemyśla nowy akcent w widoku panoramicznym miasta.
Kościół w zabudowie dzielnicy Błonie
1.1. Projektant kościoła
Projektantem kościoła był inż. Stanisław Majerski, architekt, który pra-
wie całe życie związany był z Przemyślem, gdzie urodził się w 1872 roku i zmarł
w 1926 roku. Pochowany jest na przemyskim cmentarzu przy ulicy Słowackiego.
Stanisław Majerski był synem znanego przemyskiego rzeźbiarza Ferdynan-
da Majerskiego, właściciela zakładu kamieniarskiego oraz autora wielu przemy-
skich rzeźb i nagrobków.
Przyszły architekt ukończył Politechnikę Lwowską oraz pobierał nauki na
uczelniach zagranicznych. Początkowo działał we Lwowie, ale w 1902 roku wró-
cił na stałe do Przemyśla. Projektował budowle świeckie i sakralne głównie na
terenie Przemyśla i okolic, a także na obszarze Galicji od Jasła po Lwów. W swo-
ich realizacjach sakralnych wykorzystywał formy neogotyckie i neoromańskie,
w budownictwie świeckim nawiązywał do form secesyjnych.
Stanisław Majerski zaprojektował w Przemyślu kościół MB Nieustającej
Pomocy na Błoniu (1908–11), kierował budową kościoła i klasztoru Karmelitanek
Bosych, pracował przy restauracji kościoła Jezuitów, katedry i wieży katedralnej,
a także pałacu biskupiego. Jego projektem jest też tzw. „nowa synagoga” (1910–
18), oraz łaźnia wojskowa przy ul. Lelewela, gdzie obecnie znajduje się Archiwum
Państwowe. Nadzorował również wraz z architektemMalinowskim budowę Domu
Robotniczego na Zasaniu.
Majerski zaprojektował blisko dwadzieścia świątyń, głównie na terenie daw-
nej diecezji przemyskiej. Wśród nich dwie znajdują się obecnie na terenie diecezji
tarnowskiej: w Przeczycy (1904–06) i Szerzynach (1927–28). Pozostałe kościoły
zrealizowano w: Birczy, Budach Łańcuckich, Frysztaku, Husowie, Jasionowie,
Kołaczycach, Korczynie, Lutowiskach, Łubnie, Markowej, Pantalowicach, Sa-
rzynie, Szówsku i Wysokiej.
Synem Stanisława Majerskiego był Zygmunt Majerski – urodzony w Prze-
myślu w 1909 roku, zmarły w Gliwicach w 1979 roku – znany architekt. Podobnie
jak ojciec był absolwentem Politechniki Lwowskiej. Zygmunt Majerski dorosłe
życie związał z Politechniką Śląską w Gliwicach, gdzie pracował jako profesor,
będąc nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń architektów.