Page 194-195 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
193
192 *
Ks. Czesław Prucnal (proboszcz w latach 1995–98)
Ks. Czesław Prucnal został wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1985 roku
w Przemyślu przez arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Po święceniach skierowa-
ny został do parafii Laszki jako wikariusz, skąd w 1987 roku przeniesiono go do
parafii Bukowsko koło Sanoka. Po czterech latach pracy jako wikariusz, w lipcu
1989 roku mianowany został proboszczem w parafii Wisłok Wielki. 22 sierpnia
1993 roku arcybiskup Józef Michalik powołał go na stanowisko Dyrektora Admi-
nistracyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
W lipcu 1995 roku został mianowany proboszczem parafii NMP Nieustają-
cej Pomocy w Przemyślu-Błoniu oraz Dziekanem Dekanatu Przemyśl III.
W sierpniu 1998 roku przeniesiono go do Dąbrówek koło Łańcuta, gdzie
został proboszczem parafii NMP Królowej Polski. Funkcję tę sprawuje do dziś.
Ks. Prałat Stanisław Ożóg (proboszcz od 1998 roku)