Page 186-187 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
185
184 *
3.5. Administratorzy
i proboszczowie parafii
Ks. Andrzej Łukasiewicz (administrator w roku 1912)
Pierwszym opiekunem i rządcą kościoła został ks. Andrzej Łukasiewicz.
Ks. Adam Leja (administrator w latach 1912–36)
Od grudnia 1912 roku administrację objął ks. Adam Leja, katecheta szko-
ły im. A. Mickiewicza, rektor kościoła na Błoniu do roku 1936, który do kościoła
ofiarował obraz olejny „Ecce homo”.
ścioła
13
. Darem Ołtarza Rodziców Dzieci I Komunijnych i Rocznicowych w roku
2013 ufundowano sześć lichtarzy na ołtarz główny a w roku 2014 cztery lichtarze
na prawy ołtarz boczny.
13
Przy dofinansowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego.
Figura Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych