Page 178-179 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
177
176 *
Darem Ołtarza Rodziców Dzieci I Komunijnych i Rocznicowych w roku
1999 był kielich mszalny, a w następnym roku komplet żarówek energooszczęd-
nych do całego kościoła.
W roku 2000 wykonano nowe podwójne, metalowe okna zaszklone od ze-
wnątrz szybą zbrojoną. Wstawiono również nowe, żaluzjowe okna w wieży kościo-
ła i zabezpieczono je od wewnątrz nierdzewnymi siatkami. Po stronie południo-
wej w nawie głównej wkomponowane zostały dwa nowe witraże; 23 października
wstawiono pierwszy witraż przedstawiający scenę „Sądu Ostatecznego”, a 28 listo-
pada zamontowano drugi ze sceną „Zmartwychwstania Pana Jezusa”. Położono
nową instalację elektryczną, antywłamaniową, przeciwpożarową i nagłośnienio-
wą. Zakupiono nowe meble do dwóch zakrystii. Ponadto rozpoczęto odnawianie
tynków z równoczesnym, bardzo trudnym zabezpieczeniem wszystkich pęknięć
kościoła wewnątrz.
Wmaju 2001 roku jako Dar Ołtarza Rodziców Dzieci I Komunijnych i Rocz-
nicowych zakupiono krzesła do prezbiterium w ilości ośmiu sztuk. W tym samym
roku odnowiono neogotyckie ławki kościelne, dorabiając dziesięć nowych, w sty-
lu poprzednich. Odrestaurowano dwa neogotyckie konfesjonały i balaski. Zapro-
jektowano i położono nowe granitowe posadzki wewnątrz kościoła. Poddano kon-
serwacji polichromie, ołtarze i żyrandole-pająki. Wykonano gabloty na wota dla
Matki Bożej. 25 października przekazano cztery konfesjonały do parafii św. Brata
Alberta w Przemyślu.
W roku 2002 wymieniono pokrycie dachowe nawy głównej oraz w połowie
konstrukcję więźby dachowej. Pozostawione elementy drewniane, które wykazy-
wały nieznaczne ogniska skorodowań biologicznych, wzmocniono dobijając na-
kładki. W całości położono nowe łacenie. Wszystkie elementy drewniane poddano
zabiegom impregnacyjnym. Za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków zde-
montowano dachówkę i położono na dachu blachę miedzianą, sfinansowaną przez
Michalinę i Bogusława Kołczów
2
. Decyzją konserwatora obiekt zabytkowy otrzy-
mał częściowo nowy wystrój. W tym samym roku wstawiono pięć nowych witraży.
W maju, w prezbiterium po lewej stronie witraż „Ostatnia Wieczerza” jako Dar
Rodziców Dzieci I Komunijnych i Rocznicowych. W sierpniu w środkowym oknie
nawy głównej kościoła wstawiono kolejny witraż „Ofiarę Abrahama” – ufundo-
wany przez rodzinę Leśko z Przemyśla. W następnych miesiącach zamontowano
2
Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Palbud” z Przemyśla pod kierownic-
twem inż. Andrzeja Czeszejko-Sochackiego.