Page 172-173 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
171
170 *
Msza święta w intencji Ojczyzny
. W każdą II sobotę miesiąca odpra-
wiana jest Msza święta w intencji Ojczyzny za przyczyną i wstawiennictwem św.
Andrzeja Boboli patrona Polski. Na tej Mszy świętej gromadzi się wiele osób
z całego miasta. Po Mszy świętej w czasie tego nabożeństwa polecamy Bogu
za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli wszystkie trudne sprawy i losy Ojczyzny.
Parafialne Misje święte.
Tradycyjnie co 10
lat w parafii odbywają się Misje święte. Ostatnie Mi-
sje rozpoczęły się w środę popielcową 6 lutego 2008
roku. Prowadził je ks. dr hab. Zdzisław Janiec – pro-
fesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
.
W każdy piątek godzinę przed Mszą świętą odbywa
się wystawienie Najświętszego Sakramentu, w czasie
którego Wierni modlą się w ciszy. Nabożeństwo od-
prawiane jest w intencjach, które wierni przynoszą
zapisane na kartkach. Po nabożeństwie odprawiana
jest uroczysta Msza święta, po której następuje uca-
łowanie relikwii św. Siostry Faustyny lub św. Jana
Pawła II.
Msza święta dla dzieci
. W każdą niedzielę
w ciągu roku szkolnego o godzinie 13:00 odprawiana
jest specjalna Msza święta dla dzieci. Dzieci czytają
komentarze, Słowo Boże oraz Modlitwę Wiernych.
Głoszona jest do nich specjalna homilia w nawiąza-
niu do Liturgii Słowa Bożego danej niedzieli oraz Dzienniczka uczestnictwa we
Mszy świętej niedzielnej, który otrzymały dzieci. Po Mszy świętej dzieci otrzy-
mują specjalne naklejki nawiązujące do bieżącej homilii.
Roraty
. Czas przygotowania i oczekiwania na przyjście Pana gromadzi na
Mszach świętych roratnich sporo wiernych, którzy przychodzą na nie z zapalony-
mi lampionami. Msza roratnia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach, a tylko
przy zapalonych lampionach. W chwili rozpoczęcia pieśni „Chwała na wysokości
Bogu” gasną lampiony, a zapalane są światła. Na zakończenie Adwentu odbywa
się konkurs z nagrodami na najpiękniejszy lampion.
Odpust Parafialny
. Patronką parafii jest Matka Boża Nieustającej Po-
mocy. Uroczystości odpustowe odbywają każdego 27 czerwca, kiedy wypada li-
turgiczne wspomnienie. Uroczystą Mszę świętą odpustową w intencji całej pa-
rafii, błogosławieństwo Boże dla wszystkich żyjących parafian i życie wieczne dla
zmarłych odprawia zawsze zaproszony kapłan, prowadzący wcześniej Rekolekcje
Wielkopostne.
Grób Pański i Ciemnica
. Co roku w innej oprawie plastycznej.