Page 170-171 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
169
168 *
Rekolekcje Parafialne
. W okresie Wielkiego Postu oprawiane są trzy-
dniowe Rekolekcje Wielkopostne, które mają przygotować całą parafię na dobre
przeżycie Świąt Wielkanocnych. Rekolekcje każdego roku głosi zaproszony re-
kolekcjonista. Wierni otrzymują wcześniej program, aby mogli spokojnie wybrać
godzinę Mszy świętej i nauki rekolekcyjne. Osobno są prowadzone rekolekcje dla
dzieci oraz młodzieży.
Parafialna Droga Krzyżowa
. Oprócz nabożeństwa Drogi Krzyżowej od-
prawianej w każdy piątek Wielkiego Postu osobno dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, w Wielki Czwartek po uroczystej Liturgii Wieczerzy Pańskiej odprawiana
jest wspólna Droga Krzyżowa dla całej wspólnoty ulicami parafii. Trasa wiedzie
od kościoła przez ulice: Lwowską, Batorego, Jasińskiego, Zielińskiego, Zana i koń-
czy się na placu kościelnym przy Krzyżu Misyjnym Apelem Jasnogórskim. W tej
Drodze Krzyżowej odprawianej ze świecami uczestniczy ok. tysiąca osób.
Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca
. W każdą pierwszą sobotę
miesiąca odprawiana jest uroczysta Msza święta w intencji czcicieli Matki Bożej,
członków Róż Różańcowych oraz w intencji kapłanów pracujących w parafii. Po
Mszy świętej odprawiane jest nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.