Page 168-169 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
167
166 *
Miesiąc później, 8 marca rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje Ewangeliza-
cyjne, w których uczestniczyło ponad 300 osób. Rekolekcje zorganizowała grupa
Domowego Kościoła z parafialnego Kręgu Rodzin.
W dniach 4–5 listopada 2011 roku do parafii przybył Krzyż Papieski i re-
likwie bł. Jana Pawła II. Krzyż ten Ojciec Święty trzymał, całował i przyciskał
do swojego serca w czasie ostatniego przed swoją śmiercią nabożeństwa Drogi
Krzyżowej w Koloseum. Przez całą dobę parafia modliła się za wstawiennictwem
bł. Jana Pawła II, prosząc o Jego rychłą kanonizację oraz o łaski potrzebne całe-
mu Kościołowi, naszej Ojczyźnie, parafii, rodzinom oraz w intencjach osobistych.
Uroczystości cykliczne
Apel Jasnogórski
. W każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 21:00
wierni licznie uczestniczą w uroczystym Apelu Jasnogórskim, dziękując Matce
Bożej za otrzymane łaski i prosząc o Jej Opiekę i Wstawiennictwo we wszystkich
potrzebach. Każdy Apel rozpoczyna się podniesieniem Obrazu Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy przy dźwięku fanfar i odśpiewaniem słów Apelu Jasnogórskie-
go. Następnie przez ok. pół godziny trwa wspólne rozważanie i modlitwa. Każdy
Apel kończy się uroczystym błogosławieństwem.
Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej
. Każdego roku 12 sierpnia z para-
fii wyrusza piesza pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej. Pątnicy po jednodniowym
trudzie pielgrzymowania uczestniczą w dwudniowych rozważaniach na Dróżkach
ku czci Pana Jezusa i Matki Bożej pod przewodnictwem kapłana.
15 sierpnia pielgrzymi po spotkaniu z Panem i Jego Matką wracają do swoich
domów. Przy bramieMiasta na ul. Słowackiego o godz. 14:oo witani przez wielu para-
fian zdążają do świątyni, gdzie w ich intencji ofiarowana jest Msza święta dziękczynna.