Page 156-157 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
155
154 *
Kolęda
. Coroczna Wizyta Duszpasterska obejmuje wszystkich parafian.
Jest to czas wspólnej rodzinnej modlitwy z kapłanem, błogosławieństwa dla domu
oraz chwila wspólnej rozmowy o nurtujących sprawach czy problemach. Każda
rodzina otrzymuje dużo wcześniej plan wizyty duszpasterskiej, który pozwala
ułożyć czas i obowiązki tak, aby przyjąć kapłana z Bożym Błogosławieństwem
w progach swojego domu.
Odwiedziny chorych
. W każdą I sobotę miesiąca kapłani odwiedzają
w domach chorych z posługą sakramentalną. Każdego miesiąca z tej posługi ko-
rzysta ok. 20. chorych.
Opłatki
. Członkowie rady parafialnej każdego roku przed świętami Na-
rodzenia Pańskiego roznoszą do wszystkich rodzin parafii opłatki na stół wigi-
lijny wraz z życzeniami świątecznymi i drukowanym programem wizyty dusz-
pasterskiej.
Opłatek dla grup parafialnych
. Corocznie w okresie Bożego Narodze-
nia odbywa się spotkanie opłatkowe grup parafialnych. Rozpoczyna się ono od-
czytaniem Ewangelii mówiącej o Narodzeniu Pańskim, modlitwą oraz wspólnym
składaniem sobie życzeń. Później jest czas kolędowania.
Poświęcenie pojazdów
. W czasie dwóch pierwszych niedziel lipca bło-
gosławieni są kierowcy oraz poświęcane są pojazdy mechaniczne. Każdy kierow-
ca otrzymuje modlitwę do św. Krzysztofa – patrona kierowców – i różaniec ze
specjalnym zapięciem do lusterka samochodu. Ofiary, złożone przez kierowców
z tej okazji, przeznaczane są na potrzeby Misji świętych.
Jasełka
. Każdego roku dzieci z parafii przygotowują Jasełka Bożonaro-
dzeniowe. Inscenizacje te odbywają się w czasie dziecięcej Mszy świętej. Jest to
piękna chwila wspólnej modlitwy i kolędowania.