Page 154-155 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
153
152 *
Zabawa Noworoczna
. Wmiesiącu styczniu każdego roku Firma „Nowy
Styl” z Krosna organizuje zabawę Noworoczną dla dzieci i młodzieży z różnych
placówek wychowawczych i świetlic środowiskowych. Ok. 80. dzieci i młodzieży
z naszej parafii, uczęszczających na co dzień do parafialnej świetlicy środowiskowej
wyjeżdża na zaproszenie organizatorów na zabawę do Krosna. Dzieci wcześniej
przygotowują program, z którym występują oraz stroje zgodnie z programem za-
bawy przedstawionym w zaproszeniu. Firma „Nowy Styl” dla każdej zaproszonej
placówki przygotowuje też ustalony wcześniej prezent, który ma służyć dzieciom
i młodzieży. Dzięki ogromnej życzliwości ofiarodawców Parafialne Centrum dla
Dzieci i Młodzieży zostało wyposażone w potrzebny sprzęt. W ostatnich latach
trwa wyposażanie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni młodzieżowej.
Św. Mikołaj
. Każdego roku 6 grudnia organizowany jest św. Mikołaj dla
ok. 150. dzieci z całej parafii. Dzieci uczestniczą w przygotowanym wcześniej pro-
gramie mikołajowym, a później każde dziecko otrzymuje paczkę z prezentami.
Organizowaniem tej pięknej akcji zajmuje się parafialny Zespół Charytatywny
i oddział Akcji Katolickiej.
WYDARZENIA CYKLICZNE
Półkolonie dla dzieci i młodzieży
. Każdego roku w miesiącach waka-
cyjnych odbywa się półkolonia dla dzieci i młodzieży, w której uczestniczy ponad
100. osób. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu z Urzę-
du Miasta Przemyśla, sponsorom oraz parafii. Dzieci i młodzież pod opieką wy-
chowawców oraz wolontariuszy mają zorganizowany czas w godzinach od 9:00
do 16:00. Korzystają z wielu wyjazdów autokarowych do różnych atrakcyjnych
miejsc jak np.: Kalwaria Pacławska, Krasiczyn, Dubiecko, Bircza, Bolestraszyce
itp. W ramach półkolonii wszyscy otrzymują drugie śniadanie i obiad. Prowadzo-
ne są też zajęcia zgodnie z zaplanowanym programem.