Page 134-135 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
133
132 *
SPOTKANIA Z OJCEM ŚWIĘTYM
Nasze pielgrzymki do Ojca Świętego rozpoczęły się dzięki ogromnej życz-
liwości Sekretarza Jana Pawła II, ks. Mieczysława Mokrzyckiego. W 1998 roku
mogliśmy uczestniczyć po raz pierwszy we Mszy świętej i prywatnej audiencji
u Ojca Świętego w Castel Gandolfo.
W czerwcu 2000 roku została zorganizowana pielgrzymka do Rzymu. Pa-
rafianie odwiedzili Watykan, a doniosłym wydarzeniem była audiencja u Ojca
Świętego Jana Pawła II.
W dniu 2 czerwca 2001 roku młodzież z parafii w składzie: Tomasz Podwy-
szyński, Michał Zdzioch, Sławomir Tompalski, Marek Wojna i Sławomir Wójcik
zajęła 1. miejsce w Finale Ogólnopolskim konkursu Wiedzy Biblijnej. Opiekunem
grupy był ks. Stanisław Dyndał. W nagrodę zwycięzcy otrzymali nagrody w po-
staci 5 rowerów i 1 zestaw komputerowy, a dodatkową nagrodę dla zwycięzców
ufundował proboszcz parafii ks. prałat Stanisław Ożóg w postaci pielgrzymki au-
tokarowej do Rzymu. Pielgrzymka młodzieży wraz z audiencją u Ojca Świętego
Jana Pawła II odbyła się w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2001 roku.
Jubileusz 70-lecia
kapłaństwa ks. Prałata
Tadeusza Końskiego