Page 130-131 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
129
128 *
Podniosłym wydarzeniem uroczystości było przekazanie dla parafii relikwii
bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, które trafiły tutaj za sprawą arcybiskupa Mieczy-
sława Mokrzyckiego, byłego sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II.
24 października 2013 roku uroczyście świętowano jubileusz 70-lecia ka-
płaństwa prałata Tadeusza Końskiego. Mszę w intencji czcigodnego Jubilata przy
udziale Kapituły Jarosławskiej, wielu kapłanów oraz licznej rzeszy wiernych od-
prawił biskup Adam Szal. Jubilat przez wiele lat pełnił w parafii posługę probosz-
cza. Obecnie jako senior w miarę możliwości służy parafii swą pomocą.
Jubileusz 100-lecia
istnienia kościoła Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
w Przemyślu
Pamiątkowy medal wybity
z okazji jubileuszu 100-lecia
istnienia kościoła Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Przemyślu