Page 126-127 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
125
124 *
dla rodzin wielodzietnych i najbiedniejszych. Punkt ten początkowo mieścił się
w jednym pomieszczeniu przy ul. Zana 3 obok kościoła, co było niewystarczające.
Powstał więc większy punkt „Caritasu”, również obok kościoła, przy ul. Lwow-
skiej 2. Od momentu powstania punkt prowadzony jest przez członków Zespo-
łu Charytatywnego oraz Akcji Katolickiej. Dwa razy w tygodniu, w poniedziałki
i czwartki, wydawana jest żywność, odzież, obuwie oraz wiele innych rzeczy naj-
bardziej potrzebującym.
W parafii chętnie organizuje się różne pielgrzymi. Przykładem niech będzie
pielgrzymka autokarowa do Lwowa zorganizowana 26 kwietnia 2008 roku dla
wszystkich grup parafialnych.
Ważnym wydarzeniem był jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. prałata Stani-
sława Ożoga – proboszcza parafii, który odbył się 24 czerwca 2009 roku. Kon-
celebrującymi Mszę świętą z czcigodnym jubilatem byli: arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki Metropolita Lwowski i Generał Zgromadzenia Księży Michalitów ks.
Kazimierz Radzik oraz ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec wykładowca Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Słowo Boże do zebranej ogromnej rzeszy wiernych wy-
głosił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Jubileusz 25-lecia kapłań-
stwa ks. prałata Stanisława
Ożoga – proboszcza parafii