Page 120-121 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
119
118 *
Z myślą o najmłodszych 12 kwietnia 1999 roku otwarto świetlicę środo-
wiskową w budynku parafialnym przy ul. Mickiewicza. Świetlica prowadzona
jest przez członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i czynna jest w każdym
roboczym dniu tygodnia w godzinach popołudniowych. Do zespołu świetli-
cowego zalicza się: salę zabaw, pomieszczenie socjalne, salę audio-wizualną,
kuchnię i sanitariaty, które są w pełni wyposażone w sprzęt i urządzenia tech-
niczne. Równocześnie w tym samym dniu otwarto kawiarenkę młodzieżową,
która jest stopniowo wyposażana w nowoczesny, interaktywny sprzęt kompu-
terowy.
Ważnymi wydarzeniami dla parafian są wizyty składane przez Metropoli-
tę Przemyskiego arcybiskupa Józefa Michalika. Do takich wizyt zaliczyć można
poświęcenie świetlicy, kawiarenki, siłowni oraz kaplicy w budynku parafialnym
przy ul. Zielińskiego 23 wraz z ofiarowaniem do kaplicy obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej dokonane przez Jego Ekscelencję 29 kwietnia 1999 roku.
Zajęcia w świetlicy
środowiskowej