Page 108-109 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
107
106 *
ustawowym czasem został wpisany w rejestr za-
bytków miasta Przemyśla. Ponieważ z jubileuszem
Millenium zbiegł się II Sobór Watykański, te dwa
zdarzenia stały się tematem polichromii w nawie
głównej kościoła. Przygotowano całe wnętrze na-
kładając wapienną zaprawę pod przyszły wystrój.
Wykonano również zalecenia Diecezjalnej Komisji
Liturgicznej i zmieniono oświetlenie. W tym czasie
odbywała się w Przemyślu Ogólnopolska Konferen-
cja Episkopatu, biskupi rezydowali w przemyskich
parafiach, na Błoniu również.
Ks. kanonik Franciszek Twardzicki, proboszcz
Błonia postanowił wykorzystać okazję wykonania
polichromii do dokonania konsekracji kościoła.
Wypada przytoczyć jego słowa z księgi ogłoszeń
z roku 1966:
Niedziela XVIII po Zielonych Świąt-
kach 2.X.1966, Wczoraj umieszczono na bocznym
ołtarzu Relikwie św. Wojciecha i św. Katarzyny
Aleksandryjskiej. Relikwie te do południa będzie-
my adorować, potem będą umieszczone przez Ks.
Bpa w grobku wielkiego ołtarza (…) o godz. 15:30
witamy Ks. Bpa przed kościołem (kościół będzie za-
mknięty). Ks. Bp obchodzi kościół dookoła i kropi go, następnie uderza pastorałem
w zamknięte drzwi (...) diakon znajdujący się w kościele otwiera (...) Śpiewa się po
łacinie Litanię doWszystkich Świętych (...) Ks. Bp kropi ściany i posadzkę kościoła
od wewnątrz (...) na krzyżu z popiołu pisze litery greckie i łacińskie (...) umieszcza
w grobku Relikwie Świętych i zamurowuje marmurową płytą ... namaszcza Krzy-
że na ścianach kościoła Olejem Krzyżma wmiejscu tzw. ZACHEUSZEK i okadza
je, namaszcza odrzwia wejścia głównego a następnie konsekruje Ołtarz Wielki.
Tego wszystkiego dokonał biskup Ignacy Tokarczuk 2 października 1966 roku
7
.
Podczas konsekracji kościoła została poświęcona polichromia.
Pożar kościoła w nocy ze środy na czwartek 11–12 grudnia 1968 roku zasko-
czył wspólnotę parafialną. Aby ogrzać kościół, wykorzystano do tego celu piwnicę
7
T. Koński,
Panie do kogo pójdziemy
, Przemyśl 2014, s. 279–280.
W roku 1966 z okazji 1000-lecia Chrztu Polski zdecydowano się na wyko-
nanie polichromii. Wybrano grafika o delikatnej kresce, mistrza wileńskiej szko-
ły Witolda Skulicza. Udany projekt nie kolidujący z architekturą, lecz ją wzbo-
gacający został zatwierdzony przez Komisję Artystyczną Kurii Biskupiej a przez
konserwatora zabytków zaakceptowany do tego stopnia, iż kościół jeszcze przed
Z księgi jubileuszu 25-lecia
Karta z księgi pamiątkowej