Page 96-97 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
95
94 *
Zachował się odpis dokumentu erekcyjnego z decyzjami, które podjął biskup
Józef Pelczar odnoszącymi się do funkcjonowania duszpasterskiego Kościoła
w przemyskiej dzielnicy Błonie.
Utworzenie parafii przy wybudowanym kościele rozważane było za życia
biskupa Anatola Nowaka. Również Kapituła Katedralna w roku 1930 postanowi-
ła ze swoich dóbr przekazać dla beneficjum proboszczowskiego pole na Błoniu.
Stanowisko takie związane było z perspektywą powołania nowej jednostki para-
fialnej, dla rozwijającej się dzielnicy.
Decyzję o powołaniu nowej parafii podjął biskup F. Barda w 1936 roku.
Ks. dr bp Franciszek Barda