Page 94-95 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
93
92 *
3.
Oparcie więźby dachowej
na ścianie nośnej
Ściana ceramiczna nośna
– widok od poddasza
3.1. POCZĄTKI PARAFII
W 1917 roku biskup S. J. Pelczar postanowił dla przyszłej parafii kupić przy
ul. Mickiewicza 17 parcelę z przeznaczeniem na budowę plebanii, wydzielając na
ten cel zaliczkę w wysokości połowy ceny kupna.
Nowa parafia miała być cząstką wspomagającą parafię macierzystą przy
Katedrze pod wezwaniem NM Panny i św. Jana Chrzciciela podtrzymująca kult
maryjny i troskę o dzieci i młodzież jak mówi dokument erekcyjny.
Parafia „libere collationis” miała pracować pod patronatem Biskupa. Pa-
tron – Biskup dbał o jej rozwój duchowy, a także wspierał materialnie przy bu-
dowie kościoła i innych przedsięwzięciach.
DZIEJE PARAFII
NAJŚWIETSZEJ
MARII PANNY
NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
W PRZEMYŚLU