Page 92-93 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
91
90 *
Konstrukcja więźby dachowej
– widok lewej strony
Drewniane rozwiązania
konstrukcyjne wieży
kościelnej
Fragment połączenia sklepienia
ze ścianą nośną – widok od
poddasza