Page 90-91 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
89
88 *
Po prawej stronie:
– św. Biskup Stanisław ze Szczepanowa, św. Kazimierz, bł. Karolina Kózkówna,
św. Maksymilian Kolbe.
– chrzest Pana Jezusa w Jordanie, bł. Bronisław Markiewicz, św. Jan z Dukli,
św. Wojciech.
Barwa oraz jej natężenie w przedstawieniach malarskich jest przekazem
wielu symboli. Należy wspomnieć, że kolor czerwony może symbolizować mi-
łość, cierpienie i ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa. Czerwień jest przekazem święto-
ści, boskości i władzy królewskiej. Kolor czerwieni to również znak piekła. Błękit
oznacza czystość, wierność oraz symbolizuje niebo, wieczność. Biały natomiast
symbolizuje suknię Matki Bożej, czystość i wieczną chwałę. Barwa niebieska od-
wołuje się do nadchodzącej wieczności i nieba. Zielony oddaje zwycięstwo nad
śmiercią, nad szatanem, ale również jest symbolem nadziei zbawienia i zmar-
twychwstania; to także kolor obfitości, zdrowia i wiosny. Bladozielony może ozna-
czać chrzest święty. Brązowy jest znakiem grzechu oraz pokuty i pokory. Fiole-
towy głosi śmierć, smutek, męczeństwo i cierpienie Jezusa. Złoty oddaje Boską
doskonałość. Żółty to barwa płodów ziemi, sprawiedliwych sądów, ale również
jest znakiem zdrady i zazdrości.
2.3. PODDASZE KOŚCIOŁA
Konstrukcja dachu jest drewniana płatwiowo-kleszczowa z zastrzałami
i kryta blachą miedzianą. Słupy z belkami połączono na czopy, a kleszcze ze słu-
pami i krokwiami śrubami. Nad sklepieniami zainstalowano ściągi stalowe mię-
dzy lunetami.
Konstrukcja więźby dachowej
– widok ogólny