Page 88-89 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
87
86 *
Witraż przedstawiający od góry: św. Jacka,
św. Biskupa J. S. Pelczara, bł. ks. Jana
Balickiego, św. Brata Alberta Chmielowskiego
Witraż przedstawiający: Jezusa Miłosiernego
i św. Siostrę Faustynę, św. Ojca Pio, św. Mat-
kę Teresę z Kalkuty, bł. Siostrę Bernardynę
Jabłońską
Witraż przedstawiający od góry: św. Biskupa
Stanisława ze Szczepanowa, św. Kazimierza, bł.
Karolinę Kózkównę, św. Maksymiliana Kolbe
Witraż przedstawiający od góry: Chrzest
Pana Jezusa w Jordanie, bł. Bronisława Mar-
kiewicza, św. Jana z Dukli, św. Wojciecha