Page 86-87 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
85
84 *
Witraż przedstawiający od góry: Ofiarę Izaaka,
w środku: św. Mojżesza z laską w dłoni i krzew
gorejący, na dole: Ofiarę Baranka
Witraż przedstawiający: Jezusa Chrystusa jako
Króla Nieba i Ziemi, Sędziego Odwiecznego
Witraż przedstawiający: Zmartwychwstałego Jezusa
Chrystusa, poniżej anioł z niewiastami. Dolną partię
zajmują sylwetki rycerzy
Witraż przedstawiający: króla Dawida z har-
fą oraz wizerunkami proroków
Witraż przedstawiający Stworzenie Świata