Page 84-85 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
83
82 *
Nad chórem znajduje się witraż z postacią Jana Pawła II, nad którym opie-
kę roztacza Matka Boska z Dzieciątkiem. W tle widoczna jest sylweta bazyliki św.
Piotra, a postaci otacza krąg kardynałów. Przy nogach Ojca Świętego umieszczo-
ne zostały twarze ludzi. Wizerunek Matki Bożej i Jana Pawła II otoczony został
barwnym kręgiem, w którym przeważa kolor czerwony. Poniżej witraża umiesz-
czono napis: „GŁOŚMY WIECZNĄ CHWAŁĘ”. Po bokach witraża, z lewej stro-
ny na ścianie namalowani zostali dwaj aniołowie z lirą, a po prawej stronie trzej
aniołowie z księgą. Uwiecznieni aniołowie są metaforą tych słów.
Witraże nawy głównej zaczynając od lewej strony przedstawiają następu-
jące sceny:
– stworzenie świata. Bóg Ojciec jako stworzyciel świata, zobrazowany w formie
wibrującej kuli słońca, powołuje do życia świat roślinny, zwierzęcy i prarodzi-
ców. Na szkle dominuje kolor zielony i niebieski. Fundatorami witraża są: ks.
prob. S. Ożóg, ks. S. Dyndał, s.s. Albertynki, ks. W. Pac, ks. M. Wojnarowski,
– ofiara Abrahama, krzew gorejący i Mojżesz z laską w dłoni oraz ofiara baran-
ka. Przeszklenia jawią się w barwach niebieskich i czerwonych. Fundatorami
witraża są: Jan i Arkadiusz Leśko z rodziną.
Na kolejnym witrażu przedstawiony jest Król Dawid i prorocy. Król trzyma
w ręku harfę. Prorocy ubrani w jasne szaty w rękach trzymają zwoje pism. Witraż
wykonany jest w barwach zielonych, niebieskich i kremowych. Fundatorami wi-
traża są miejscowi parafianie.
Po przeciwległej stronie:
– Jezus Chrystus A Ω, Król Nieba i Ziemi, Sędzia Odwieczny i Sąd Ostateczny.
Przedstawienie zaakcentowane zostało przewagą koloru czerwonego. W dol-
nej partii witraża artysta umieścił dwie czaszki, jako symbol przemijania,
– scena zmartwychwstania. W najwyższej partii witraża uwidoczniony został
zmartwychwstały Jezus Chrystus, poniżej zaś anioł z niewiastami. Postacie
mają szaty w kolorach kremowych. Dolną partię zajmują sylwetki rycerzy, na
twarzach których rysuje się przerażenie. Tło witraża oddane zostało w barwie
czerwonej.
W transepcie kościoła witraże z lewej strony przedstawiają:
– Jezusa Miłosiernego i św. siostrę Faustynę, św. Ojca Pio, św. Matkę Teresę
z Kalkuty, bł. siostrę Bernardynę Jabłońską. Kolorystyka tego przedstawienia
emituje radosny przekaz dobroci i miłosierdzia.
– św. Jacka trzymającego w ręku puszkę z komunikantami, którą wynosi z pło-
nącego miasta, św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego z kate-
drą i wieżą katedralną, bł. Jana Balickiego z rękami złożonymi do modlitwy,
św. Brata Alberta Chmielowskiego z koszem w ręku przy klęczącym żebraku.
Głowy postaci ujęte zostały w złocisto-pomarańczowo promieniujące nimby.
Szkła witraża posiadają barwy niebieskie, zielone, czerwone, złociste.
Na linii najniższych szkieł zaznaczono fundatora (Władysław Bibłyj).
Chór kościelny z witrażem
obrazującym św. Jana Pawła II