Page 80-81 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
79
78 *
WITRAŻE
Wwitrażach prezbiterium zaczynając od lewej strony wkomponowano sce-
nę Ostatniej Wieczerzy – Ustanowienie Eucharystii, a po prawej Ukrzyżowanie
Pana Jezusa. W witrażu Ustanowienie Eucharystii jedenastu apostołów skupio-
nych jest wokół Jezusa Chrystusa, który błogosławi chleb i wino. Głowy Jezusa
i apostołów otoczone są czerwono-pomarańczowymi nimbami. W rogu tej sceny
przedstawiony został Judasz z sakiewką. Judasz ubrany jest w szatę o barwach
ciemnobrązowych, ciemnofioletowych, które tworzą widoczny kontrast w stosun-
ku do jasnych szat pozostałych postaci. Tło witraża utrzymane jest w kolorach
zielonych, niebieskich i fioletowych. Przeszklenie – ukrzyżowanie Pana Jezusa
Chrystusa nasycone jest barwą czerwoną, bowiem ta scena o takiej kolorystyce
symbolizuje istotę chrześcijaństwa. Fundatorem przeszklenia jest ks. Andrzej
Bienia, wdzięczny za dar kapłaństwa.
Chór kościelny z witrażem
obrazującym św. Jana Pawła II