Page 78-79 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
77
76 *
W nawie głównej przy wejściu znajduje się drewniana kruchta z drzwiami
w każdej ścianie, które prowadzą do wnętrza świątyni. Wejście główne stanowią
drzwi dwuskrzydłowe drewniane płycinowe z centralnym przeszkleniem podzielo-
nym pionowymi wałkami. Drzwi zwieńczono płyciną ostrołukową. Naroża kruch-
ty wykończono drewnianymi filarami posiadającymi postument, trzon i kapitel.
Nad kruchtą wydzielono chór z drewnianą podłogą i ozdobną drewnia-
ną balustradą nawiązującą do arkadkowego fryzu. Elementy tworzące formy ze-
wnętrzne pomalowano w kolorze brązowym, a tło w jasnym brązie. Wnętrze ko-
ścioła otrzymało wystrój jednorodny.
Drzwi wewnętrzne prowadzące na chór, strych i wieżę zainstalowano w for-
mie dwuskrzydłowych przeszklonych z nadświetlem po prawej stronie przy wej-
ściu w ścianie południowej. W wieży do wysokości pierwszej kondygnacji za-
montowano kręte schody z kutą metalową balustradą o wzorach esownicowych,
a powyżej schody drabiniaste drewniane.
Przy wejściu, na linii chóru ustawiono dwa neogotyckie konfesjonały.