Page 72-73 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
71
70 *
W kompozycji malarskiej w środkowej części ściany północnej nawy głów-
nej jawi się scena II Soboru Watykańskiego z datą 1962–65. W części centralnej
stoi dwóch papieży – Jan XXIII oraz Paweł VI z miniaturką bazyliki św. Piotra
w dłoniach, nad którym spoczywa Duch Święty w postaci gołębicy. Kardynało-
wie i biskupi ubrani są w stroje pontyfikalne. Tło polichromii wykonane zosta-
ło w kolorze złotym. Sylwetki postaci namalowano w pozach statycznych. Szaty
osób duchownych są mocno cięte i przeważa kolorystyka brązowo-biała. Kontury
podkreślono kreską białą i ciemną, a płaszczyzny szat oddano w barwach brązu
i złota. Na strojach ukazano misterne koronki i hafty.
Kompozycja obrazująca scenę
II Soboru Watykańskiego
Upamiętnienie rocznicy
chrztu Mieszka I
Po drugiej stronie nawy namalowany został obraz Tysiąclecia Chrztu Miesz-
ka I z datą 966–1966. Mieszko I klęczy trzymając chorągiew z orłem piastowskim,
a chrztu udziela mu biskup. Przy nim stoi księżniczka Dobrawa z zakonnikami.
Mieszka I otacza jego drużyna. Figury postaci ujęte zostały w pozach statycznych.
Kolorystyka polichromii w różnych odcieniach brązu z dodatkami czerwieni na
złotym tle oddaje w sposób czytelny rangę wydarzenia historycznego.