Page 64-65 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
63
62 *
KAPLICE BOCZNE
Ołtarze boczne reprezentują ten sam styl historyzująco-neogotycki. Część
środkowa zwieńczona wimpergą objęta jest filarkami zakończonymi pinaklami.
Ołtarz w lewej kaplicy bocznej zrealizowano w konwencji ołtarza głównego.
Datowany na początek XX wieku wykonany został z drewna dębowego, natomiast
elementy snycerskie i rzeźbiarskie z lipowego. Obraz w ołtarzu przedstawia św.
K. Boromeusza. W dolnym lewym rogu zachował się podpis „T. Lisiewicz 1916”.
Natomiast w ołtarzu prawej kaplicy bocznej widnieje obraz św. Stanisława
Kostki. Klęczący święty ubrany jest w brązowy habit ze splecionymi rękami na
piersiach, przyjmuje Komunię świętą od anioła w białej szacie. Anioł pochylony
nad świętym prawą ręką podaje mu komunikant, a w lewej trzyma kielich. Nad
głową anioła od inskrypcji IHS rozchodzą się złociste promienie. Na obrazach
ołtarzowych czytelny jest podpis „T. Lisiewicz”.
Ołtarz boczny po prawej
stronie kościoła z obrazem
św. Stanisława Kostki