Page 42-43 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
41
40 *
Kościół wpisany został do rejestru zabytków 6 czerwca 1983 roku, a w de-
cyzji m.in. znalazł się zapis, że obiekt posiada oryginalną elewację oraz wystrój
wnętrza. Decyzja ta wyznaczyła nową wartość budowli i uznała myśl architek-
ta oraz kunszt budowniczych za wkład od rozwoju cywilizacyjnego Przemyśla.
2.2. WYSTRÓJ KOŚCIOŁA
NAWA GŁÓWNA
Nawa główna nakryta jest czteroprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebro-
wym z lunetami kryształowymi, a niższa nawa poprzeczna sklepieniem krysz-
tałowym. Cegły w lunetach ułożono w jodełkę. Między oknami nawy głównej
umieszczono żebra główne spoczywające na głowicach, a poniżej dano półkolum-
ny zwieńczone opaską wałeczkową i złoconymi formami kwiatowymi.
Widok nawy głównej
Polichromia sklepienia nawy głównej