Page 34-35 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
33
32 *
Od strony południowej do wieży prowadzą drzwi wykonane z drewna
o dwóch skrzydłach płycinowych z ostrołukowym witrażowym nadświetlem.
Wejście do wieży
Widok kościoła od strony południowej, na pierwszym planie krzyż misyjny