Page 22-23 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
21
20 *
Kościół na Błoniu
– lata 70. XX w., widok
od strony północnej
Kościół na Błoniu – lata 70.
XX w., widok od strony
południowo-zachodniej