Page 18-19 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
17
16 *
Jak zaznaczono w Złotej Księdze Pamiątkowej będącą kroniką kościoła ła-
cińskiego na Błoniu:
Kościółek zbudowany w stylu gotyckim, z cegły (…) ma
ładną, smukłą wieżę, wysoką do góry się wspinającą i jest prawdziwą ozdobą
tutejszej dzielnicy. Długość wynosi 25 metrów – szerokość w nawie 9 m, a wy-
sokość 14,50 m. Duża brama, kaplice powiększają obszar kościółka
1
.
Poświęcenie kościoła odbyło się 19 listopada 1911 roku pod przewodnic-
twem biskupa J. S. Pelczara.
1
Kronika kościoła łac. na Błoniu
, Urząd parafialny ob. łac. Przemyśl-Błonie, tom I, od 1912 do
1939, zaczął spisywać ks. Adam Leja, 8.
W czasie pierwszej wojny wybuchy pocisków artyleryjskich uszkodziły dach,
część sklepienia oraz witraże. Chcąc wykonać prace naprawcze ks. kanonik Adam
Leja z prezesemMieczysławem Ziemiańskim kierowali odezwy do mieszkańców
Przemyśla o udzielanie wsparcia finansowego w zamierzonym przedsięwzięciu.
W 1926 roku w kościele zainstalowano światło elektryczne. Prace te wykonał Wła-
dysław Ząbek. Koszt wykonania instalacji elektrycznej wyniósł 3367 zł.
Według „Schematismus univers z 1933” razem z parafią katedralną lud-
ność wyznania rzymskokatolickiego liczyła 11 200 osób, greckokatolickiego 6850
Ołtarz boczny ufundowany
przez ks. Krementowskiego
Ołtarz główny ufundowany
przez biskupa Pelczara