Page 210 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

Spotkanie z papieżem Franciszkiem w domu św. Marty, dnia 18 września 2013 roku
Z niniejszego opracowania dowiemy się, że parafia N.M.P. Nieustającej Pomocy
w Przemyślu zawdzięcza swe istnienie świętemu biskupowi Józefowi Sebastianowi Pel-
czarowi, który widział potrzebę zbudowania kościoła i stworzenia ośrodka duszpaster-
skiego w oddalonej od centrum dzielnicy Błonie; jako samodzielną jednostkę ustano-
wił ją dopiero biskup Franciszek Barda, ale troskę o nowy kościół wykazywano przez
wszystkie lata. (...)
Z wdzięcznością przyjmujemy to cenne opracowanie, będące hołdem wobec ofiar
i trudów kilku pokoleń kapłanów i Przemyślan, zatroskanych o piękno kościoła i dyna-
mikę życia wiarą w omawianej parafii.
(fragment słowa wstępnego metropolity przemyskiego arcybiskupa Józefa Michalika)