Page 206-207 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
205
204 *
rzymsko- i grecko-katolickiego. Młodzież nosiła mundurki, utworzono orkie-
strę i amatorski teatrzyk (jasełka)
.
Przełożonym domu był ks. Wiktor Zdrzałek. Od jego nazwiska mieszkań-
ców domu nazywano w skrócie „zdrzałkami” albo nieco później „józefkami”. Pra-
cę wychowawczą prowadził ks. Ludwik Mroczek, późniejszy wikariusz we Lwo-
wie, jeszcze później więzień Auschwitz i sługa Boży. Ksiądz T. Koński spotykał
się z nim, gdy był klerykiem i prowadził ministrantów na Zasaniu, a jako ksiądz
zeznawał w Jego procesie beatyfikacyjnym.
W okresie okupacji ks. Józef Liszka, ówczesny dyrektor zakładu, próbował
umieścić chłopców w różnych ośrodkach. Wielu z nich, zanim zamknięto granicę,
przeszło na Zasanie, część sierot przygarnęły siostry Sercanki. Likwidacja Domu
miała miejsce w grudniu 1939 roku. Zezwolono zabrać wyposażenie kaplicy
5
.
Ławki i ołtarz przewieziono do innych parafii, w Medyce i Mościskach. Wyposa-
żenie Domu upaństwowiono tworząc koszary.
Budynek Domu Opieki św. Józefa zbombardowany w lipcu 1944 nie nadawał
się do zagospodarowania. Mimo usilnych zabiegów salezjan, kuratorium w Rze-
szowie zdecydowało się umieścić resztę sierot w Państwowym Domu Dziecka.
5
Tamże, s. 368–369.
Bibliografia
Czeszejko-Sochacki A.,
Program prac konserwatorskich wymiany dachu
nad prezbiterium i dwóch zakrystiach, własność parafia pw. NMP Nieustają-
cej Pomocy w Przemyślu.
Koński T. ks.,
Panie do kogo pójdziemy
, Przemyśl 2014.
Kosakowska A., Zielińska E.,
Dokumentacja prac, Konserwacja ołtarza
bocznego południowego z kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemy-
ślu
, 2006.
Kosakowska A., Zielińska E.,
Dokumentacja prac, Konserwacja ołtarza
głównego z kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu
, 2007.
SITO J. (red.),
Katalog zabytków sztuki Miasto Przemyśl
,
cz. 1, Zespoły sakral-
ne
, Warszawa 2004.
ZAJĄC I.,
Kościół Rzym.-kat. pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Po-
mocy (Kościółek na Błoniu)
,
Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Bu-
downictwa,
Podkarpacki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu.
Kronika kościoła łac. na Błoniu
,
tom I
, Urząd parafialny ob. łac. Przemyśl-Bło-
nie, od 1912 do 1939, zaczął spisywać ks. Adam Leja.