Page 198-199 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
197
196 *
Podczas swojej posługi duszpasterskiej odremontował byłą plebanię, w której
urządził Centrum dla dzieci i młodzieży oraz uruchomił: świetlicę środowiskową,
kawiarenkę młodzieżową, siłownię, salę bilardową, salę komputerową oraz salę au-
diowizualną. Przy kościele postawił i urządził pomieszczenia gospodarczo-sanitarne.
W 2009 roku obchodził 25-lecie kapłaństwa. Uroczystościom tym prze-
wodniczył i homilię wygłosił metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mo-
krzycki, były sekretarz osobisty Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Ojca Świętego
Benedykta XVI.