Page 196-197 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
195
194 *
Ks. StanisławOżóg urodził się 26marca 1959 roku w Sokołowie Małopolskim.
Mieszkał w Nienadówce do 1978 roku. W tym samym roku ukończył szkołę średnią
w Sokołowie Małopolskim. Do Wyższego Seminarium Duchownego uczęszczał
w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął od ordynariusza przemyskiego
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka 24 czerwca 1984 w Bazylice Archikatedralnej
w Przemyślu.
Na pierwszą placówkę ks. Stanisław Ożóg został skierowany do parafii
w Kraczkowej. Kolejnymi parafiami były: Jasło-fara, następnie Przemyśl-Bło-
nie. W roku 1992 został mianowany proboszczem w parafii św. Jana Apostoła
w Przemyślu.
Proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Przemyśl-Błonie,
ks. Stanisław Ożóg został w 1998 roku, gdzie pełni posługę do dnia dzisiejsze-
go. W pierwszych dniach urzędowania po zapoznaniu się ze stanem kościoła
podjął się trudnych prac restauratorskich świątyni. Prace te objęły gruntow-
ny zakres struktury zabytkowej. Za swoje dokonania i osiągnięcia wyróżniony
został tytułem „Przemyślanin Roku”, a także otrzymał złotą odznakę za opiekę
nad zabytkami.
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa
ks. prałata Stanisława Ożoga
– proboszcza parafii