Page 16-17 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
15
14 *
Darczyńcami kościoła byli również: sufragan diecezji przemyskiej biskup
Wojciech Tomaka oraz biskup Józef Sebastian Pelczar zaliczany współcześnie do
świętych Kościoła rzymskokatolickiego. Budowa świątyni kosztowała około 100 000
koron, a wśród ofiarodawców należy wymienić także: Rząd c.k., Ministerstwo
Wyznań, Gminę Przemyśl, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Kasę Oszczędności
miasta Przemyśla, Kapitułę Rzymskokatolicką w Przemyślu, Dyrekcję c.k. Kolei
Państwowej we Lwowie, Towarzystwo Urzędników Austro-Węgier., Samopomoc
Kupców Katolickich, Kółko Rolnicze w Przemyślu, księżniczkę K. Lubomirską,
maszynistów kolejowych oraz wielu parafian.
W czerwcu 1908 roku rozpoczęto budowę fundamentów, a 4 października
tego roku kamień węgielny pod budowę nowego kościoła położył biskup prze-
myski Józef Sebastian Pelczar. Mury świątyni wzniesione były już w tym cza-
sie do wysokości 7 metrów. Należy wspomnieć, że w trakcie budowy zmieniono
plan świątyni, zwiększając szerokość budowli o około 2 metry. Przy końcu budo-
wy w 1911 roku zawaliło się sklepienie nawy. Winnym tej katastrofy budowlanej
uznano budowniczego Władysława Kwiecińskiego z Leżajska.
Widok kościoła
z początku XX wieku
Uroczystości związane
z poświęceniem kościoła